Αντεστραμμένο Φυτεμένο Δώμα

Αντεστραμμένο Φυτεμένο Δώμα OPTIMO
26/05/2022
Αντεστραμμένο Φυτεμένο Δώμα Εκτατικής Φύτευσης OPTIMO
24/05/2022

Αντεστραμένο Φυτεμένο Δώμα


  1. Φυτά
  2. Πολυστρωτικό θρεπτικό υπόστρωμα
  3. Αποστραγγιστικές στρώσεις με FIBRANskin FILTER SF32 και FIBRANskin SEAL
  4. FIBRANxps 300-L
  5. Στεγανοποίηση
  6. Φέρουσα Κατασκευή