Αντεστραμμένο Φυτεμένο Δώμα PLUS

Αντεστραμμένο Βατό Δώμα PLUS
24/05/2022
Αντεστραμμένο Φυτεμένο Δώμα Εκτατικής Φύτευσης OPTIMO
24/05/2022
Αντεστραμμένο Φυτεμένο Δώμα Εκτατικής Φύτευσης OPTIMO
24/05/2022
Αντεστραμμένο Βατό Δώμα PLUS
24/05/2022

Αντεστραμμένο Φυτεμένο Δώμα PLUS


  1. Φυτά
  2. Πολυστρωτικό θρεπτικό υπόστρωμα
  3. Αποστραγγιστικές στρώσεις με FIBRANskin FILTER SF32 και FIBRANskin SEAL
  4. FIBRANxps 300-L
  5. Στεγανοποίηση
  6. Yπάρχοντα στρώματα μόνωσης
  7. Φέρουσα Κατασκευή