Αντεστραμμένο Φυτεμένο Δώμα OPTIMO

Αντεστραμμένο Φυτεμένο Δώμα Εκτατικής Φύτευσης PLUS
26/05/2022
Αντεστραμμένο Φυτεμένο Δώμα
26/05/2022

Αντεστραμμένο Φυτεμένο Δώμα OPTIMO


  1. Φυτά
  2. Πολυστρωτικό θρεπτικό υπόστρωμα
  3. Αποστραγγιστικές στρώσεις με FIBRANskin FILTER SF32 και FIBRANskin SEAL
  4. FIBRANxps 300-L
  5. Στεγανοποίηση
  6. FIBRANxps INCLINE
  7. Φέρουσα Κατασκευή