Αντεστραμμένο Φυτεμένο Δώμα Εκτατικής Φύτευσης OPTIMO

Αντεστραμμένο Φυτεμένο Δώμα PLUS
24/05/2022
Αντεστραμμένο Φυτεμένο Δώμα Εκτατικής Φύτευσης PLUS
26/05/2022
Αντεστραμμένο Φυτεμένο Δώμα Εκτατικής Φύτευσης PLUS
26/05/2022
Αντεστραμμένο Φυτεμένο Δώμα PLUS
24/05/2022

Αντεστραμμένο Φυτεμένο Δώμα Εκτατικής Φύτευσης OPTIMO


  1. Φυτά εκτατικής φύτευσης είναι τα χόρτα , τα αμάραντα και άλλα λιγότερο απαιτητικά φυτά
  2. Αποστραγγιστική μεμβράνη και γεωύφασμα
  3. FIBRANxps 300-L
  4. Στεγανοποίηση
  5. FIBRANxps INCLINE
  6. Φέρουσα κατασκευή