Αντεστραμμένο Φυτεμένο Δώμα Εκτατικής Φύτευσης PLUS

Αντεστραμμένο Φυτεμένο Δώμα Εκτατικής Φύτευσης OPTIMO
24/05/2022
Αντεστραμμένο Φυτεμένο Δώμα Εντατικής Φύτευσης
26/05/2022
Αντεστραμμένο Φυτεμένο Δώμα Εντατικής Φύτευσης
26/05/2022
Αντεστραμμένο Φυτεμένο Δώμα Εκτατικής Φύτευσης OPTIMO
24/05/2022

Αντεστραμμένο Φυτεμένο Δώμα Εκτατικής Φυτευσης PLUS


  1. Φυτά εκτατικής φύτευσης είναι τα χόρτα , τα αμάραντα και άλλα λιγότερο απαιτητικά φυτά
  2. Αποστραγγιστική μεμβράνη και γεωύφασμα
  3. FIBRANxps 300-L
  4. Στεγανοποίηση
  5. Yπάρχοντα στρώματα μόνωσης
  6. Φέρουσα Κατασκευή