Αντεστραμμένο Βατό Δώμα PLUS

Αντεστραμμένο Φυτεμένο Δώμα Εκτατικής Φύτευσης
24/05/2022
Parking Optimo
24/05/2022

Αντεστραμμένο Βατό Δώμα PLUS


  1. Κεραμικά πλακάκια
  2. FIBRANskin SEAL
  3. FIBRANxps 300-L
  4. Στεγανοποίηση
  5. Yπάρχοντα στρώματα μόνωσης
  6. Φέρουσα Κατασκευή