Η Πυροπροστασία του Ακινήτου μέσω της Θερμομόνωσης του Κτηρίου

Νιάρχος 2
Θερμομόνωση Κατασκευών
24/01/2018
fibran_GEO
Συμβουλές για την Άρτια Εγκατάσταση Συστημάτων Εξωτερικής Θερμοπρόσοψης με Πετροβάμβακα
24/01/2018
Νιάρχος 2
Θερμομόνωση Κατασκευών
24/01/2018
fibran_GEO
Συμβουλές για την Άρτια Εγκατάσταση Συστημάτων Εξωτερικής Θερμοπρόσοψης με Πετροβάμβακα
24/01/2018

Η Πυροπροστασία του Ακινήτου μέσω της Θερμομόνωσης του Κτιρίου

 

Η χώρα μας για πάρα πολλά χρόνια έθετε την πυροπροστασία σε πολύ χαμηλή προτεραιότητα. Η απώλεια εκατοντάδων ανθρώπινων ζωών και οι ανυπολόγιστης αξίας καταστροφές κτηρίων σε όλο τον κόσμο συνέβαλαν στην ωρίμανση της συνειδητοποίησης και στην πίεση των θεσμικών παραγόντων από την κοινή γνώμη για την διαμόρφωση ενός αυστηρότερου πλαισίου.

Η FIBRAN είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Ελληνικού Οργανισμού Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛΙΠΥΚΑ) που συμμετείχε στη διαμόρφωση του νέου (πιο συμβατού με του ευρωπαϊκού) Ελληνικού Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτηρίων. Το ζήτημα δεν είναι να εγγραφούν ως καλά ή κακά μονωτικά υλικά στη συνείδηση των καταναλωτών. Το ζήτημα είναι να αποφευχθεί η χρήση ακατάλληλων εύφλεκτων υλικών σε σημεία της κατασκευής που βοηθούν στην εξάπλωση της μετάδοσης της φωτιάς στο κτίριο και στη δημιουργία καπνών & αναθυμιάσεων που δεν επιτρέπουν  την ασφαλή διαφυγή των ενοίκων από το κτίριο.

Τα θερμομονωτικά υλικά και τα συστήματα μόνωσης, σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα για τη συμπεριφορά τους στη φωτιά (EN 13501-1), κατατάσσονται στις εξής κύριες κατηγορίες:

  • A1:  άκαυστα υλικά (π.χ. Πετροβάμβακας)
  • A2:  σχεδόν άκαυστα υλικά (π.χ. ETICS με Πετροβάμβακα και οργανικό επίχρισμα)
  • Β :  καυστά υλικά που καίγονται αλλά αναφλέγονται δύσκολα (π.χ. ETICS με αφρώδη μονωτικά υλικά και άκαυστο επίχρισμα)
  • C:  καυστά υλικά υποδεέστερα των Β (π.χ. ETICS με αφρώδη μονωτικά υλικά με οργανικό επίχρισμα)
  • D:   καυστά υλικά υποδεέστερα των C
  • E:   καυστά υλικά που αναφλέγονται εύκολα (π.χ. αφρώδη μονωτικά υλικά με πρόσθετο επιβραδυντή φωτιάς)
  • F:   εύφλεκτα υλικά

Με την εφαρμογή των ενεργειακά αναγκαίων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης (θερμοπρόσοψη ή αεριζόμενη πρόσοψη), η εξωτερική πυροπροστασία των τοίχων θα πρέπει να παραμείνει πλήρης και όχι να υποβαθμίζεται. Για το σοβαρό αυτό λόγο το θερμομονωτικό υλικό και το σύστημα θερμομόνωσης πρέπει να είναι άκαυστα κατηγορίας Α1 ή Α2.

Ο πετροβάμβακας είναι ένα θερμομονωτικό υλικό που χαρακτηρίζεται ως άκαυστο Euroclass A1, καθώς δεν καίγεται, δε δημιουργεί αναθυμιάσεις ή καπνούς και μόνο σταδιακά αρχίζει να μαλακώνει πάνω από τους 1000 βαθμούς Κελσίου μετά από πολλές ώρες. Έτσι δίνεται  επαρκής χρόνος που επιτρέπει την ασφαλή διαφυγή των ενοίκων από το κτίριο και στην πυροσβεστική να φτάσει στο συμβάν.

Συνεπώς, η θερμοπρόσοψη με πετροβάμβακα και οργανικό επίχρισμα, πέραν της άριστης θερμομόνωσης, της ηχομόνωσης και της διαπνοής του τοίχου, είναι μια άκαυστη επένδυση του τοίχου, κατηγορίας Α2.

Λόγω του ότι η συμπεριφορά του πετροβάμβακα στη φωτιά είναι εξαιρετικά πιο αποτελεσματική στην ακαυστότητα από άλλα μονωτικά υλικά, οι ασφαλιστικές εταιρείες διεθνώς χρεώνουν χαμηλότερα ασφάλιστρα για την κάλυψη του ακινήτου όταν η θερμομόνωση γίνεται με πετροβάμβακα.