Θέσεις Εργασίας

Με την παρούσα ενημέρωση σας πληροφορούμε σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 («ΓΚΠΔ») σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, όταν μας στέλνετε το βιογραφικό σας μέσω του ιστότοπού μας “www.fibran.com” για ενδεχόμενη πρόσληψή σας από την εταιρεία «ΦΙΜΠΡΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Η παρούσα ενημέρωση ενδέχεται να αναπροσαρμοσθεί και να επικαιοποιηθεί. Επομένως συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα ενημέρωση.

1. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας;
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι η εταιρεία “ΦΙΜΠΡΑΝ ΑΕ”, που εδρεύει στην Ελλάδα στην Τερπνή – Σερρών και έχει υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκης (6ο χλμ οδού Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου ΤΚ 57013). Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση fibran@fibran.gr.

2. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία;
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, που παρέχετε στην εταιρεία “ΦΙΜΠΡΑΝ Α.Ε”, όταν μας αποστέλλεται το βιογραφικό σας και άλλα σχετικά έγγραφα της επιλογής σας. Τα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την “ΦΙΜΠΡΑΝ Α.Ε”, περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία για την εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία, ενδιαφέροντα, φιλοδοξίες και προσδοκίες και άλλα σχετικά στοιχεία, τα οποία συνήθως περιλαμβάνονται σε βιογραφικό σημείωμα και σε υποστηρικτικά έγγραφα. Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης της υποψηφιότητάς σας, μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε ορισμένες ιατρικές πληροφορίες ανάλογα με τη φύση της εργασίας για την οποία έχετε υποβάλει αίτηση. Επομένως συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας απευθείας από εσάς. Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα σας από τρίτα πρόσωπα της επιλογής σας (π.χ. προηγούμενοι εργοδότες, καθηγητές, συνάδελφοι) μόνο κατόπιν υποδείξεως και συγκαταθέσεως σας διαλαμβανόμενη και υποδεικνυόμενη απο εσάς στο βιογραφικό.

3. Ο σκοπός για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα;
Τα προσωπικά δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία αποκλειστικά για τον σκοπό της αξιολόγησης της δυνατότητας πρόσληψής σας από την “ΦΙΜΠΡΑΝ Α.Ε” στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, θα αξιολογήσουμε τις δεξιότητές σας, τα προσόντα σας, την εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία σας και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που θα μας παράσχετε. Θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας ζητήσουμε διευκρινίσεις και πρόσθετες πληροφορίες, για να κανονίσουμε ενδεχομένως συνέντευξη μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε για την πρόοδο της αίτησής σας για πρόσληψη. Επιπρόσθετα, τα προσωπικά δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία, όταν η “ΦΙΜΠΡΑΝ Α.Ε” πρέπει να συμμορφωθεί με νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις της (π.χ. υποβολή στοιχείων στις αρχές) ή να επιδιώξει τα νόμιμα συμφέροντά της (π.χ. να θεμελιώσει, ασκήσει ή υπερασπιστεί τα νόμιμα δικαιώματά του). Επίσης, τα προσωπικά δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία μέσω των συστημάτων πληροφορικής που φιλοξενούνται εντός της “ΦΙΜΠΡΑΝ Α.Ε”. Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν θα υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ.

4. Με ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας;
Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι η συγκατάθεσή σας. Η μη παροχή απο εσάς προσωπικών δεδομένων και της σχετικής συγκατάθεσης για την επεξεργασία τους δεν θα επιτρέψει να συνεχιστεί η εξέταση της αίτησής σας για πρόσληψη. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση fibran@fibran.gr Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανάκλησης. Έτσι τα προσωπικά δεδομένα σας θα επεξεργαστεί μόνο το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την λήψη των βιογραφικών και του τμήματος που κατά περίπτωση εμπλέκεται στην επιλογή υποψηφίου. Μπορεί στο πλαίσιο λειτουργίας, τα προσωπικά δεδομένα σας να τα επεξεργαστούν και στελέχη διαχείρισης και συντήρησης συστημάτων πληροφορικής, που θα ενεργήσουν ως εκτελούντες την επεξεργασία εκ μέρους της “ΦΙΜΠΡΑΝ Α.Ε” υποκείμενοι σε αυστηρές συμβατικές ρήτρες εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

5. Πώς προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα σας;
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η “ΦΙΜΠΡΑΝ Α.Ε” εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας.

6. Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα σας θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την αξιολόγηση της αίτησής σας για εργασία και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από 12 μήνες από την λήψη του βιογραφικού σας, εκτός εάν από τη νομοθεσία απαιτείται η διατήρησή τους για διαφορετικό χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια τα προσωπικά δεδομένα σας θα διαγραφούν από τα φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία του Ομίλου “ΦΙΜΠΡΑΝ ΑΕ” και εφόσν δεν υφίσταται οποιαδήποτε δικαστική διένεξη οπότε στην περίπτωση αυτή θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας.

7. Τι δικαιώματα έχετε και πώς μπορείτε να τα ασκείτε;
Σχετικά με τα δικαιώματά σας και την άσκησή τους παρακαλούμε να διαβάσετε τη σχετική ενημέρωση προστασίας προσωπικών δεδομένων στον σύνδεσμο fibran.gr/privacy-and-cookies/privacy