Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017  
   
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα » News »

Υπολογισμός Υλικών για την Εξωτερική Θερμομόνωση

Energy Audit


H FIBRAN χορηγός του 1ου κτηρίου της Πράσινης Γειτονιάς

Follow us on Twitter Find us on Facebook Subscribe on Youtube

H FIBRAN Μέγας Χορηγός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος CPD της TUV AUSTRIA για Μηχανικούς
11/10/2016 Print
 
Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εκπαιδευτική φάση του προγράμματος διά βίου μάθησης επιπέδου Advanced με τίτλο: «Στεγανοποίηση, Θερμομόνωση κτηρίων και επίλυση σύνθετων υγροθερμικών προβλημάτων κτηριακής παθολογίας βάσει τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ, ΚΕΝΑΚ, DIN 4108» που διοργάνωσε η TÜV AUSTRIA ACADEMY.
 
Το πρόγραμμα δια βίου μάθησης, το οποίο είναι πρωτοποριακό και διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εστιάζει σε εκείνες τις τεχνικές εργασίες στεγανοποίησης και θερμομόνωσης που περιγράφονται στα εθνικά πρότυπα ΕΛΟΤ ΤΠ, καλύπτει τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ και συμπληρώνεται όπου απαιτείται σε πολύ ειδικά θέματα από το DIN 4108.
 
Η παρακολούθηση των μαθημάτων πραγματοποιήθηκε στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της TÜV AUSTRIA ACADEMY και ενώ παράλληλα για τους καταρτιζόμενους που δεν ήταν εφικτή η φυσική παρουσία υπήρχε η δυνατότητα παρακολούθησης των μαγνητοσκοπημένων ενοτήτων του προγράμματος μέσω Internet οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί ο καταρτιζόμενος, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης που διαθέτει η TÜV AUSTRIA ACADEMY. Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος υπήρχε η δυνατότητα επικοινωνίας ανάμεσα σε καταρτιζόμενους και εισηγητές μέσω του forum που είναι εγκατεστημένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης.
 
Οι γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που παρέχονται και πιστοποιούνται στο παρόν πρόγραμμα δια βίου μάθησης, είναι απαραίτητες για τον σύγχρονο μηχανικό που δραστηριοποιείται στο κλάδο της μόνωσης κτηρίων, προκειμένου να εργαστεί με επάρκεια στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων του 2020 για εξοικονόμηση ενέργειας, όσον αφορά στις ανακαινίσεις κτηρίων με υψηλές ενεργειακές καταναλώσεις καθώς και για την κατασκευή νέων κτηρίων «σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας».
 
Με δεδομένη την υποχρεωτική εφαρμογή των εθνικών πρότυπων στα δημόσια έργα, και με τη ρητή αναφορά που γίνεται μέσα σε αυτά, για την κατά προτεραιότητα ανάθεση εκτέλεσης τεχνικών εργασιών στεγανοποίησης και θερμομόνωσης, σε καταρτισμένο και πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό, παρέχεται ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας για όσους παρακολουθήσουν με επιτυχία το συγκεκριμένο πρόγραμμα γιατί θα τους απονεμηθεί πιστοποιητικό τεχνικής επάρκειας από τον διαπιστευμένο φορέα TÜV AUSTRIA CERT.

Προϊόντα

Τεχνική υποστήριξη

Πρώτες βοήθειες


Copyright © 2017 Fibran (Όροι χρήσης) (Προστασίας προσωπικού δεδομένων) Designed & Developed by Tessera