Το μικροκλίμα της Θεσσαλονίκης
Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας και συζήτηση

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ