Η συμβολή της Πυροπροστασίας στην Ποιότητα και την Αειφορία των Κατασκευών

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Πυροπροστασίας Κατασκευών με την ημερίδα επιχειρεί μια αναλυτική και διατομεακή προσέγγιση της ποιότητας και της αειφορίας των κατασκευών. Θα γίνουν παρουσιάσεις από εξειδικευμένους ομιλητές οι οποίοι συνδυάζουν τεχνική και επιστημονική γνώση αλλά και εμπειρία μελετών και εφαρμογών. Μέσα από τις ομιλίες θα αναδειχθούν τα θέματα, οι λεπτομέρειες και τα προβλήματα των επιμέρους τομέων των κατασκευών.

Προγραμμα:

ΩΡΑ ΟΜΙΛΙΕΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
12:00-12:10 Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο
12:10-12:20 Ανασκόπηση των κριτηρίων και των προτύπων, τα οποία σχετίζονται με την ποιότητα και την αειφορία υπό το φως της πυροπροστασίας Δρ. Γιώργος Παπαδάκος,
Μηχανολόγος Μηχ.
12:20-12:30 Ο ρόλος των υλικών στη βιωσιμότητα των προσόψεων Άγγελος Ζωγράφος, Πολιτικός Μηχανικός

Γιώργος Μάνος, Πολιτικός Μηχανικός

12:30-12:40 Παθητική Πυροπροστασία και Βιωσιμότητα: Οι πυράντοχοι υαλοπίνακες στο σύγχρονο κτίριο Βιργίλιος Μαρωνίδης,
Πολιτικός Μηχανικός
12:40-12:50 Τεχνολογικές λύσεις για την αειφορία των κτιρίων με γνώμονα την πυροπροστασία Δρ. Στέλλα Χαδιαράκου,
Μηχανολόγος Μηχανικός
12:50-13:00 Δομικά πάνελ – Εξέλιξη συστημάτων πλήρωσης Θάνος Μακρής,
Πολιτικός Μηχανικός
13:00-13:10 Αειφόρος δόμηση και πυροπροστασία Αργύρης Τάσος,
Μηχανολόγος Μηχανικός
13:10-13:20 Εισαγωγή σε συστήματα αποκαπνισμού Κωνσταντίνος Μπαζίγος
Μηχανολόγος Μηχανικός
13:20-13:30 Η σπουδαιότητα της σύγχρονης ηλεκτρικής εγκατάστασης στις νέες κτιριακές υποδομές Δρ. Νικόλας Κόκκινος,
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
13:30-13:40 Σύγχρονες Απαιτήσεις Σχεδιασμού Συστημάτων Ενεργητικής Πυροπροστασίας σε Κατοικίες Άρης Ζαχαρίας,Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
13:40-13:50 Υπεύθυνος Εφαρμογής Πυροπροστασίας Κτιρίων Συνήθων Χρήσεων: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, Αξιολόγηση, Πιστοποίηση Γιώργος Μυλωνάκης,
Φυσικός MSc.
13:50-14:30 Συζήτηση – Ερωτήσεις