Συστήματα Λύσεων Θερμομόνωσης και Στεγάνωσης

Θέματα και Ομιλιτές

 • Κρίση ενέργειας: Ο ρόλος της θερµοµόνωσης – Προτάσεις και πρακτικές συµβουλές
  ∆ρ. Γιάννης Κοντούλης, Γενικός ∆ιευθυντής Knauf Insulation
 • Έξυπνες λύσεις για ενεργειακά αυτόνοµα κτήρια
  ∆ρ. Χάρης ∆ούκας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ∆ιοίκησης Ε.Μ.Π.
 • Το κτίριο στο επίκεντρο. Πώς η ενεργειακή αναβάθµιση προστατεύει τους πολίτες
  Αλίς Κοροβέση, Γεν. ∆ιευθύντρια ΙΝΖΕΒ, Αντιπρόεδρος της καµπάνιας Renovate Europe 2022

Διάλειμμα

 • Εξωτερική θερµοµόνωση – Προβλήµατα και λύσεις
  Γιάννης Πέτρου, Προϊστάµενος Τεχνικών Πωλήσεων, Vitextherm Manager VITEX AE
 • Αντοχή και ανθεκτικότητα αρχιτεκτονικών βαφών σε κτιριακές εφαρµογές
  ∆ηµήτρης Ζουράρης, R&D Engineer-Μηχανικός Έρευνας και Ανάπτυξης Elval Colour
 • Συνδυασµένη Ενεργειακή & Αντισεισµική προστασία κελύφους
  Χρήστος Χατζηάστρου, Χηµικός, MSc Χηµείας ∆οµικών Υλικών ∆ιευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης FIBRAN AE