Βιωσιμότητα στο σχεδιασμό και υλοποίηση σύγχρονων κτιρίων: Μπορεί να είναι αποτελεσματική, αποδοτική και ανταγωνιστική;

Στην σημερινή εποχή, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σύγχρονων κτιρίων με γνώμονα την βιωσιμότητα, αποτελεί πραγματική πρόκληση. Στην παρούσα εκδήλωση θα παρουσιαστεί η βιώσιμη αστική ανάπτυξη και το σύστημα αξιολόγησης της αειφορίας κτιρίων και πόλεων. Παράλληλα, μια βασική ενότητα της εκδήλωσης θα αποτελέσουν οι ευρωπαϊκές, εθνικές πολιτικές και νομοθετικές ρυθμίσεις που σχετίζονται και επηρεάζουν τον κλάδο. Επίσης, θα εξεταστεί το ζήτημα της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας στη διάρκεια ζωής των κατασκευών και τι ρόλο παίζουν σε αυτό τα υλικά, τα συστήματα και οι καινοτόμες προσεγγίσεις. Κλείνοντας, θα αναλυθούν οι μελλοντικές προκλήσεις του κλάδου και ο ρόλος που θα διαδραματίσει το e-codomh σε αυτές.

Προγραμμα:

ΩΡΑ ΟΜΙΛΙΕΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
1. ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
12:00-12:15 Γνωριμία με το cluster e-CODOMH Δρ. Ντία Ανδρεούλη,
Διευθ/ρια R&D ΕΒΕΤΑΜ, Γ.Γραμματέας e-CODOMH
12:15-12:20 Εισαγωγή στη θεματολογία των παρουσιάσεων Δρ. Γιώργος Ηλιάδης,
Πρόεδρος e-CODOMH, Τεχνικός Υπεύθυνος Ilicon
12:20-12:35 Αειφορία και Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, Σύστημα αξιολόγησης της αειφορίας κτιρίων & πόλεων Δρ. Κων/νος Μπαλαράς,
Μηχ/γος Μηχ/κος, Δντης Ερευνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ – ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
12:35-12:45 Ευρωπαϊκές πολιτικές & νομοθετικές ρυθμίσεις για την Ενέργεια & το Περιβάλλον – Στόχοι για το 2030 και το 2050 Δρ. Κων/νος Μπαλαράς,
Μηχ/γος Μηχ/κος, Δντης Ερευνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
12:45-12:50 Ο ρόλος του Ελληνικού Οργανισμού Τεχνικής αξιολόγησης (ΟΤΑ) Δομικών προϊόντων Μιχάλης Χασάπης,
Υπεύθυνος Εργαστηρίου πλαστικών & ελαστικών ΕΒΕΤΑΜ, Μέλος ομάδας ΟΤΑ
12:50-13:05 Νέα Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ 20701-6: Βιοκλιματικός σχεδιασμός στον ελλαδικό χώρο Κωνσταντίνος Λάσκος,
ΠΜ, Μέλος συντακτικής ομάδας ΤΟΤΕΕ και πρόεδρος ΠΣΥΠΕΝΕΠ
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / ΥΛΙΚΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
13:05-13:20 Βιωσιμότητα κατασκευών: Αποτελεσματικότητα – Αποδοτικότητα στη διάρκεια ζωής των κατασκευών Καθ. Αργυρώ Δημούδη,
Διευθύντρια, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού & Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων και Οικισμών, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
13:20-13:35 Στόχοι Αειφορίας Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ Χαράλαμπος Κουρής,
Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης Όμιλος Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim
13:35-13:50 Η επίδραση του τύπου του θερμομονωτικού υλικού στην διάρκεια ζωής των κατασκευών: Μελέτη περίπτωσης στα Σύνθετα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Χρήστος Χατζηάστρου,
Χημικός, MSc. Χημείας Δομικών Υλικών -Δ/ντής Τεχνικής Υποστήριξης Ομίλου FIBRAN
13:50-14:05 Πως η ποιότητα και η πυροπροστασία στα υλικά προσόψεων βοηθά στην αποδοτικότητα / βιωσιμότητα στη διάρκεια ζωής των κατασκευών Γιώργος Μάνος,
Μηχανικός πιστοποιήσεων και τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών, Elval Colour
4. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ E-CODOMH
14:05-14:20 Μελλοντικές προκλήσεις & o ρόλος του e-CODOMH Κων/νος Κοκκινοπλίτης,
Δ. Σύμβουλος Seven Sigma