βιομηχανικ

Πετροβάμβακας FIBRANgeo Τεχνικών Μονώσεων

Τεχνική Μόνωση

Ως προϊόντα Τεχνικής Μόνωσης ορίζονται εκείνα τα υλικά που επιβραδύνουν τη ροή της θερμικής ενέργειας σε θερμικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και συσκευές, εξασφαλίζοντας μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες λειτουργίες:

  • Συντηρούν και εξοικονομούν ενέργεια, μειώνοντας τις θερμικές απώλειες.
  • Ρυθμίζουν τις επιφανειακές θερμοκρασίες για την προστασία, την ασφάλεια και την άνεση του προσωπικού.
  • Εξασφαλίζουν το θερμοκρασιακό έλεγχο στο εσωτερικό της εγκατάστασης.
  • Αποτρέπουν την υγροποίησή των υδρατμών σε κρύες επιφάνειες.
  • Αυξάνουν τη λειτουργική απόδοση της θέρμανσης, του εξαερισμού και του κλιματισμού σε εγκαταστάσεις υδραυλικές, αέρος, ατμού και συστήματα ενέργειας σε κτηριακές και βιομηχανικές εφαρμογές.
  • Προστατεύουν τον εξοπλισμό και τις κατασκευές, στην περίπτωση έκθεσής τους στη φωτιά.
  • Ελαττώνουν το θόρυβο των εγκαταστάσεων για την προστασία και την άνεση του προσωπικού.

Τα προϊόντα FIBRANgeo T εξασφαλίζουν όλες τις παραπάνω λειτουργίες, και ακόμα περισσότερες.

Εφαρμογές FIBRANgeo

σωληνωσεις

Συστήματα σωληνώσεων, Βαλβίδες, Φλάντζες

Καπναγωγούς, Αγωγούς θερμού αέρα – Κρύου αέρα

Αεραγωγοί

Κυλινδρικά -Πλευρικά τοιχώματα Δεξαμενών

Τοιχώματα και Οροφές Δεξαμενών

Λέβητες, Δοχεία, Κλίβανοι, Ηλεκτροστατικά Φίλτρα καπνού

Λέβητες, Δοχεία, Κλίβανοι, Ηλεκτροστατικά Φίλτρα καπνού

καμιναδες

Χαλύβδινες Καμινάδες

Επιλογή Προϊόντος ανά Εφαρμογή