Θερμομόνωση βατού Δώματος με Ξύλινο Deck

Ανεστραμένο Δώμα:

  • Πλάκα οπλισμένου σκυροδέρματος
  • Στρώση κλίσεων
  • Στεγανοποιητική μεμβράνη Acron ή TPO Firestone
  • FIBRANxps 300L
  • FIBRANskin SEAL ή FIBRANfilter SF32
  • Στρώσεις προστασίας/βατότητας (π.χ. ξύλινο δάπεδο, πλάκες πεζοδρομίου, κροκάλες κα.

Επιλογή μεμβράνης FIBRANskin σε στέγη

Έντυπα

FIBRANskin SMART

Download pdf

FIBRANskin BARRIER

Download pdf

FIBRANskin VENT

Download pdf

FIBRANskin VENT SILVER

Download pdf

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Download pdf