Σύνθετο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Τοίχου και Πιλοτής με Πετροβάμβακα

Πλεονεκτήματα

Η θερμοπρόσοψη παράλληλα με τη θερμομόνωση προσφέρει πυροπροστασία, ηχομόνωση, υψηλή διαπνοή και αφύγρανση των δομικών στοιχείων που επιδρούν στη βελτίωση της εσωτερικής θερμικής άνεσης και στον περιορισμό προβλημάτων κτηριακής παθολογίας (ενανθράκωση σκυροδέματος, γαλβανική οξείδωση χάλυβα, χαμηλή θερμική αντίσταση υγρών υλικών, ανάπτυξη μούχλας κ.α.). Επιπλέον, η υψηλή θερμική αδράνεια που παρέχει ο πετροβάμβακας στο δομικό στοιχείο, επιδρά στην βελτίωση της θερμικής προστασίας το καλοκαίρι, με καθυστέρηση στην εισβολή του θερμοκρασιακού κύματος στον εσωτερικό χώρο. Τέλος, η ανοικτή δομή του υλικού σε συνδυασμό με την χαμηλή θερμική διαχυτότητα εξασφαλίζουν μοναδική διαστατική σταθερότητα, που οδηγεί σε αναμενόμενη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των επιχρισμάτων και μικρότερες απαιτήσεις συντήρησης. Για λόγους πυροπροστασίας συνιστάται ιδιαίτερα σε πολυόροφα κτίρια, δημόσια κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, μεταλλικά κτίρια, κτήρια γραφείων, πυκνοδομημένες αστικές κατοικίες και εξοχικές κατοικίες πλησίον δασών