Φυτεμένο δώμα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:

 • ΠΛΑΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
 • ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΛΙΣΕΩΝ
 • ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
 • FIBRANxps 300-L
 • ΣΤΡΩΣΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ
 • ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ - ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ
 • ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ cca 10cm
 • ΧΑΜΗΛΗ ΦΥΤΕΥΣΗ
 • FIBRANxps 300
 • FIBRANxps
 • ΧΑΛΙΚΙ
 • FIBRANxps ETICS
 • ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

Προϊόντα που αποτελούν το σύστημα