Αντεστραμμένο δώμα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ:

  • FIBRANxps ETICS
  • ΠΛΑΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
  • ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ
  • ΓΑΡΜΠΙΛΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
  • ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΛΙΣΕΩΝ
  • ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
  • FIBRANxps 300-L
  • ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ - ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ
  • FIBRANgeo
  • ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

Προϊόντα που αποτελούν το σύστημα