Φυτεμένο συμβατικό δώμα με FIBRANxps

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου

 1. Τελικό επίχρισμα
 2. Οπλισμένη βασική στρώση επιχρίσματος
 3. Βύσμα μηχανικής στερέωσης
 4. FIBRANxps CAP
 5. FIBRANxps ETICS GF
 6. Κονίαμα επικόλλησης 
 7. Στέψη
 8. Μηχανική στερέωση με ελαστική σφράγιση
 9. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος
 1. FIBRANxps 300L
 2. FIBRANskin SEAL
 3. Σκυρόδεμα κλίσεων
 4. Μηχανική στερέωση με ελαστική σφράγιση
 5. Αντιριζική μεμβράνη ARFLEX ROOT REPELLENT
 6. Τρισδιάστατη μεμβράνη αποστράγγισης/συγκράτησης
 7. Γεωΰφασμα  διαχωρισμού FIBRANfilter SF 32
 8. Υπόστρωμα εδάφους
 9. Χαμηλή φύτευση