Φυτεμένο συμβατικό δώμα με FIBRANxps INCLINE

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου

 1. Τελικό επίχρισμα
 2. Οπλισμένη βασική στρώση επιχρίσματος
 3. Βύσμα μηχανικής στερέωσης
 4. FIBRANxps CAP
 5. FIBRANxps ETICS GF
 6. Κονίαμα επικόλλησης 
 7. Στέψη
 8. Μηχανική στερέωση με ελαστική σφράγιση
 1. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος
 2. FIBRANxps  INCLINE
 3. Στεγανοποιητική στρώση
 4. ARFLEX ROOT REPELLENT
 5. Τρισδιάστατη μεμβράνη αποστράγγισης/συγκράτησης ύδατος MAXISTUD F
 6. Υπόστρωμα εδάφους
 7. Χαμηλή φύτευση