Φυτεμένο συμβατικό δώμα με FIBRANgeo

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου

 1. Τελικό επίχρισμα
 2. Οπλισμένη βασική στρώση επιχρίσματος
 3. Βύσμα μηχανικής στερέωσης
 4. FIBRANxps CAP
 5. FIBRANxps ETICS GF
 6. Κονίαμα επικόλλησης 
 7. Στέψη
 8. Μηχανική στερέωση με ελαστική σφράγιση
 9. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος
 1. FIBRANgeo B-051 / BP-30 / BP-50 / BP-70
 2. FIBRANskin SEAL
 3. Σκυρόδεμα κλίσεων
 4. Αντιριζική μεμβράνη ARFLEX ROOT REPELLENT
 5. Τρισδιάστατη μεμβράνη αποστράγγισης/συγκράτησης
 6. Γεωΰφασμα διαχωρισμού FIBRANfilter SF 32
 7. Υπόστρωμα εδάφους
 8. Χαμηλή φύτευση