Φυτεμένο συμβατικό δώμα με FIBRANgeo INCLINE

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου

 1. Τελικό επίχρισμα
 2. Οπλισμένη βασική στρώση επιχρίσματος
 3. Βύσμα μηχανικής στερέωσης
 4. FIBRANxps CAP
 5. FIBRANxps ETICS GF
 6. Κονίαμα επικόλλησης 
 7. Στέψη
 8. Μηχανική στερέωση με ελαστική σφράγιση
 1. Οπλισμένο σκυρόδεμα
 2. Μεμβράνη διαχείρισης υγρομετρικού φορτίου
 3. FIBRANgeo INCLINE
 4. Στεγανοποιητική στρώση ARFLEX ROOT REPELLENT
 5. Τρισδιάστατη μεμβράνη αποστράγγισης/συγκράτησης ύδατος MAXISTUD F
 6. Υπόστρωμα εδάφους
 7. Χαμηλή φύτευση