Μη βατό συμβατικό δώμα με FIBRANxps INCLINE

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου

 1. Τελικό επίχρισμα
 2. Οπλισμένη βασική στρώση επιχρίσματος
 3. Βύσμα μηχανικής στερέωσης
 4. FIBRANxps CAP
 5. FIBRANxps ETICS GF
 6. Κονίαμα επικόλλησης 
 7. Στέψη
 1. Μηχανική στερέωση με ελαστική σφράγιση
 2. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος
 3. FIBRANxps  INCLINE
 4. Στεγανοποιητική στρώση
 5. Τρισδιάστατη γεωσυνθετική μεμβράνη Q DRAIN C20 65 10F
 6. Κροκάλες