Μη βατό συμβατικό δώμα με FIBRANgeo

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου

 1. Τελικό επίχρισμα
 2. Οπλισμένη βασική στρώση επιχρίσματος
 3. Βύσμα μηχανικής στερέωσης
 4. FIBRANxps CAP
 5. FIBRANxps ETICS GF
 6. Κονίαμα επικόλλησης 
 7. Στέψη
 8. Μηχανική στερέωση με ελαστική σφράγιση
 1. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος
 2. FIBRANgeo B-051 / BP-30 / BP-50 / BP-70
 3. FIBRANskin SEAL
 4. Σκυρόδεμα κλίσεων
 5. FIBRANskin AQUASTOP
 6. FIBRANskin SMART
 7. Κομμένο τεμάχιο FIBRANxps 300