Μη βατό συμβατικό δώμα με FIBRANgeo INCLINE

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου

 1. Τελικό επίχρισμα
 2. Οπλισμένη βασική στρώση επιχρίσματος
 3. Βύσμα μηχανικής στερέωσης
 4. FIBRANxps CAP
 5. FIBRANxps ETICS GF
 6. Κονίαμα επικόλλησης 
 7. Στέψη
 1. Μηχανική στερέωση με ελαστική σφράγιση
 2. Οπλισμένο σκυρόδεμα
 3. Μεμβράνη διαχείρισης υγρομετρικού φορτίου
 4. FIBRANgeo  INCLINE
 5. Στεγανοποιητική στρώση
 6. Τρισδιάστατη γεωσυνθετική μεμβράνη Q DRAIN C20 65 10F
 7. Κροκάλες