Βατό συμβατικό δώμα και εξώστης με FIBRANxps

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου

 1. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος
 2. FIBRANgeo B-051 / BP-30 / BP-50 / BP-70
 3. FIBRANskin SMART
 4. Ειδικό πάνελ ενδοδαπέδιας θέρμανσης με σωλήνες
 5. Εξισωτικό γαρμπιλόδεμα
 6. Παρκέτο ή μάρμαρο ή πλακάκι
 7. FIBRANskin AQUASTOP
 8. Σοβατεπί
 9. Εσωτερικό επίχρισμα
 10. Εξωτερική τοιχοποιία
 11. Κονίαμα επικόλλησης
 1. FIBRANgeo BP-ETICS
 2. Βύσμα μηχανικής στερέωσης
 3. FIBRANgeo CAP
 4. Οπλισμένη βασική στρώση επιχρίσματος
 5. Τελικό επίχρισμα
 6. FIBRANxps ETICS GF
 7. Στεγανοποιητική στρώση 
 8. Ειδικό τεμάχιο γωνίας FIBRANxps
 9. Σφραγιστική μαστίχη
 10. Κεραμικά πλακίδια ή μάρμαρο
 11. FIBRANxps 300