Αντεστραμμένο Φυτεμένο Δώμα

Το σύστημα κατασκευής του αντεστραμμένου δώματος είναι κατάλληλο και για την κατασκευή φυτεμένου δώματος.

Οποιοδήποτε επίπεδο δώμα ή οροφή με μικρή ή μεγάλη κλίση μας προσφέρουν επιφάνειες στις οποίες μπορούμε να δημιουργήσουμε ξανά ένα μέρος από τη χαμένη φύση των τσιμεντουπόλεων. Γι’ αυτό το λόγο, στα νέα κτήρια προβλέπονται όλο και συχνότερα φυτεμένα δώματα. Η κατασκευή των φυτεμένων δωμάτων εκτατικού τύπου, που είναι κατάλληλα για βιομηχανικά και επαγγελματικά κτήρια καθώς και για κατοικίες, μπορεί να είναι πολύ απλή διότι ακόμα και σε λεπτό υπόστρωμα χωρίς ιδιαίτερη περιποίηση μπορούν να αναπτυχθούν πολλά από τα λιγότερο απαιτητικά φυτά. Σε υπόστρωμα μεγαλύτερου πάχους μπορούμε να καλλιεργήσουμε λαχανικά, να φυτέψουμε θάμνους ή ακόμα και δέντρα.

Το φυτεμένο δώμα ως τεχνική λύση

Το αντεστραμμένο δώμα που είναι καλυμμένο με χώμα και φυτά έχει επιπλέον πλεονεκτήματα, για την άνετη διαβίωση στους χώρους κατοικίας ή εργασίας μας:

  • Να υπολογιστούν τα φορτία της κατασκευής
  • Να σχεδιαστεί η κλίση της επιφάνειας για την απομάκρυνση του νερού από το επίπεδο της στεγανοποίησης
  • Να σχεδιαστούν προσεκτικά οι ζώνες απορροής και οι υδρορροές
  • Στην περίπτωση φυτεμένου δώματος εντατικού τύπου να σχεδιαστεί αυτόματο ή χειροκίνητο πότισμα και πρόγραμμα συντήρησης
  • Να κατασκευαστούν με προσοχή οι λεπτομέρειες στην περίμετρο , στο στηθαίο, τις επισκέψιμες θυρίδες και τους αρμούς διαστολής του δώματος
  • Στην περίπτωση φυτών με βαθύτερες και πιο διεισδυτικές ρίζες να τοποθετείται πάνω στη στεγανοποίηση φράγμα ριζών (ή να χρησιμοποιείται ειδική αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη)
  • Να προβλέπονται κατάλληλοι διάδρομοι
  • Να προσαρμόζονται ανάλογα τα μέτρα ασφαλείας στις περιοχές με δυνατούς ανέμους ή στα ψηλά κτήρια
  • Να ακολουθούνται οι κανονισμοί περί στηθαίων ασφαλείας στα βατά δώματα και στα δώματα για οχήματα

Στηθαίο φυτεμένου αντεστραμμένου δώματος με XPS και υδρορροή

Download pdf