Φυτεμένο Αντεστραμμένο δώμα με εξηλασμένη πολυστερίνη

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου

 1. Τελικό επίχρισμα
 2. Οπλισμένη βασική στρώση επιχρίσματος
 3. Βύσμα μηχανικής στερέωσης
 4. FIBRANxps CAP
 5. FIBRANxps ETICS GF
 6. Κονίαμα επικόλλησης
 7. Στέψη
 8. Μηχανική στερέωση με ελαστική σφράγιση
 9. Στεγανοποιητική στρώση
 1. Ειδικό τεμάχιο γωνίας FIBRANxps
 2. Υπόστρωμα εδάφους
 3. Γεωύφασμα διαχωρισμού FIBRANfilter SF 32
 4. Τρισδιάστατη μεμβράνη αποστράγγισης/ συγκράτησης ύδατος MAXISTUD F
 5. Μεμβράνη διαχείρισης ομβρίων PLANTEX
 6. FIBRANxps 300L
 7. Κονιόδεμα κλίσεων
 8. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος
 9. Χαμηλή φύτευση