Διπλό βέλτιστο φυτεμένο αντεστραμμένο δώμα με πετροβάμβακα FIBRANgeo INCLINE

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου

 1. Τελικό επίχρισμα
 2. Οπλισμένη βασική στρώση επιχρίσματος
 3. Βύσμα μηχανικής στερέωσης
 4. FIBRANxps CAP
 5. FIBRANxps ETICS GF
 6. Κονίαμα επικόλλησης
 7. Στέψη
 8. Μηχανική στερέωση με ελαστική σφράγιση
 9. Στεγανοποητική στρώση
 10. Ειδικό τεμάχιο γωνίας FIBRANxps
 1. Υπόστρωμα εδάφους
 2. Γεωύφασμα διαχωρισμού FIBRANfilter SF 32
 3. Τρισδιάστατη μεμβράνη αποστράγγισης/ συγρκράτησης ύδατος MXISTUD F
 4. Μεμβράνη διαχείρισης ομβρίων PLANTEX
 5. FIBRANxps 300L
 6. FIBRANgeo INCLINE
 7. Μεμβράνη διαχείρισης υγρομετρικού φορτίου
 8. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος
 9. χαμηλή φύτευση