Διπλό βέλτιστο μη βατό αντεστραμμένο δώμα με πετροβάμβακα FIBRANgeo INCLINE

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου

 1. Τελικό επίχρισμα
 2. Οπλισμένη βασική στρώση επιχρίσματος
 3. Βύσμα μηχανικής στερέωσης
 4. FIBRANxps CAP
 5. FIBRANxps ETICS GF
 6. Κονίαμα επικόλλησης
 7. Στέψη
 8. Μηχανική στερέωση με ελαστική σφράγιση
 1. Στεγανοποιητική στρώση
 2. Ειδικό τεμάχιο γωνίας FIBRANxps
 3. Χαλίκι
 4. Τρισδιάστατη γεωσυνθετική μεμβράνη Q DRAIN C20 65 10F
 5. Μεμβράνη διαχείρισης ομβρίων FIBRANskin SEAL
 6. FIBRANxps 300L
 7. FIBRANgeo INCLINE
 8. Μεμβράνη διαχείρισης υγρομετρικού φορτίου
 9. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος