Διπλό βέλτιστο Βατό αντεστραμμένο δώμα με εξηλασμένη πολυστερίνη FIBRANxps INCLINE

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου

 1. Τελικό επίχρισμα
 2. Οπλισμένη βασική στρώση επιχρίσματος
 3. Βύσμα μηχανικής στερέωσης
 4. FIBRANxps CAP
 5. FIBRANxps ETICS GF
 6. Κονίαμα επικόλλησης
 7. Στέψη
 8. Μηχανική στερέωση με ελαστική σφράγιση
 1. Στεγανοποητική στρώση
 2. Ειδικό τεμάχιο γωνίας FIBRANxps
 3. Ταρατσόπλακες σε πλαστικά στηρίγματα
 4. Στεγανοποιητική διαπνέουσα μεμβράνη FIBRANskin VENT UV
 5. FIBRANxps 300L
 6. FIBRANxps INCLINE
 7. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος