Διπλό βέλτιστο Φυτεμένο αντεστραμμένο δώμα με εξηλασμένη πολυστερίνη FIBRANxps INCLINE

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου

 1. Τελικό επίχρισμα
 2. Οπλισμένη βασική στρώση επιχρίσματος
 3. Βύσμα μηχανικής στερέωσης
 4. FIBRANxps CAP
 5. FIBRANxps ETICS GF
 6. Κονίαμα επικόλλησης
 7. Στέψη
 8. Μηχανική στερέωση με ελαστική σφράγιση
 9. Στεγανοποητική στρώση
 1. Ειδικό τεμάχιο γωνίας FIBRANxps
 2. Υπόστρωμα εδάφους
 3. Γεωύφασμα διαχωρισμού FIBRANfilter SF 32
 4. Τρισδιάστατη μεμβράνη αποστράγγισης/συγκράτησης ύδατος MAXISTUD F
 5. Μεμβράνη διαχείρισης ομβρίων PLANTEX
 6. FIBRANxps 300L
 7. FIBRANxps INCLINE
 8. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος
 9. Χαμηλή φύτευση