Διπλό βέλτιστο Φυτεμένο αντεστραμμένο δώμα με εξηλασμένη πολυστερίνη FIBRANxps INCLINE

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου

 1. Τελικό επίχρισμα
 2. Οπλισμένη βασική στρώση επιχρίσματος
 3. Βύσμα μηχανικής στερέωσης
 4. FIBRANxps CAP
 5. FIBRANxps ETICS GF
 6. Κονίαμα επικόλλησης
 7. Στέψη
 8. Μηχανική στερέωση με ελαστική σφράγιση
 1. Στεγανοποητική στρώση
 2. Ειδικό τεμάχιο γωνίας FIBRANxps
 3. Χαλίκι
 4. Τρισδιάστατη μεμβράνη αποστράγγισης/ συγκράτησης ύδατος MAXISTUD F
 5. Μεμβράνη διαχείρισης ομβρίων PLANTEX
 6. FIBRANxps 300L
 7. FIBRANxps INCLINE
 8. Κονιόδεμα κλίσεων
 9. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος