Διπλό βέλτιστο Βατό αντεστραμμένο δώμα με εξηλασμένη FIBRANxps INCLINE

Πλεονεκτήματα

Η μέθοδος μόνωσης «Διπλό Βέλτιστο» αποτελεί την εκδοχή του αντεστραμμένου δώματος στην οποία η παραδοσιακή στρώση κλίσης με κονιάματα αντικαθίσταται με έτοιμες προκατασκευασμένες επικλινείς πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps INCLINE προσθέτοντας μια σειρά από επιπλέον οφέλη στα ήδη σημαντικά πλεονεκτήματα του αντεστραμμένου δώματος.

Επιτυγχάνεται ταυτόχρονα με ένα υλικό θερμομόνωση και δημιουργία στρώση κλίσεων εξασφαλίζοντας τα αναγκαία μεγάλα πάχη ισχυρής θερμομόνωσης που απαιτούνται στα κτίρια μηδενικού ή θετικού ενεργειακού ισοζυγίου.

Οι κεκλιμένες θερμομονωτικές πλάκες σε αντίθεση με τα βαριά κονιάματα είναι κατασκευαστικά η ελαφρύτερη επιλογή δημιουργίας κλίσεων στα δώματα, κατάλληλη ακόμη και για δώματα παλαιών και ιστορικών κτηρίων. Οι κεκλιμένες θερμομονωτικές πλάκες είναι ελαφριές, εύκολες στο χειρισμό για την τοποθέτησή τους, και το κυριότερο, επειδή είναι αριθμημένες, ο τεχνίτης δεν χρειάζεται ούτε να μετρήσει, ούτε να ελέγξει για το πώς διαμορφώνεται η κλίση, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ταχύτητα κατασκευής και να μειώνεται το κόστος. Ενώ το κόστος περιορίζεται και λόγω της αποφυγής διαχείρισης μεγάλων ποσοτήτων αδρανών και τσιμέντου στο εργοτάξιο.

Οι κεκλιμένες θερμομονωτικές πλάκες είναι υψηλής και σταθερής ποιότητας, προκατασκευασμένες με προκαθορισμένες κλίσεις που έχουν ήδη σχεδιαστεί από το εργοστάσιο, εξασφαλίζοντας απορροή των βρόχινων υδάτων από όλα τα σημεία του δώματος χωρίς κανένα ίχνος συγκράτησης, σε αντίθεση με τα κονιάματα όπου συχνά κακοί υπολογισμοί της κλίσης οδηγούν σε περιοχές με νερό που λιμνάζει. Συνιστάται για όλα τα εκτεθειμένα δώματα κτιρίων με υψηλές απαιτήσεις θερμομόνωσης, μηχανικών αντοχών και αισθητικής.