Διπλό βέλτιστο Μη Βατό αντεστραμμένο δώμα με πετροβάμβακα FIBRANgeo INCLINE

Πλεονεκτήματα

Η μέθοδος μόνωσης «Διπλό Βέλτιστο» αποτελεί την εκδοχή του αντεστραμμένου δώματος στην οποία η παραδοσιακή στρώση κλίσης με κονιάματα αντικαθίσταται με έτοιμες προκατασκευασμένες επικλινείς πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo INCLINE προσθέτοντας μια σειρά από επιπλέον οφέλη στα ήδη σημαντικά πλεονεκτήματα του αντεστραμμένου δώματος.

Επιτυγχάνεται ταυτόχρονα με ένα υλικό θερμομόνωση και δημιουργία στρώση κλίσεων εξασφαλίζοντας τα αναγκαία μεγάλα πάχη ισχυρής θερμομόνωσης που απαιτούνται στα κτίρια μηδενικού ή θετικού ενεργειακού ισοζυγίου.

Με τη χρήση κεκλιμένων πλακών πετροβάμβακα επιτυγχάνεται:

  • θερμομόνωση,
  • πυροπροστασία και
  • ηχομόνωση έναντι του κτυπογενή και του αερόφερτου θορύβου.

Οι κεκλιμένες θερμομονωτικές πλάκες σε αντίθεση με τα βαριά κονιάματα είναι κατασκευαστικά η ελαφρύτερη επιλογή δημιουργίας κλίσεων στα δώματα, κατάλληλη ακόμη και για δώματα παλαιών και ιστορικών κτηρίων.