Αντεστραμμένο μη Βατό Δώμα με εξηλασμένη πολυστερίνη

 

Πλεονεκτήματα

Σε επίπεδο δομικής φυσικής η διαστρωμάτωση του αντεστραμμένου δώματος θεωρείται κορυφαία και πολυ-λειτουργική επιλογή. Λόγω δημιουργίας καναλιού ταχείας αποστράγγισης των ομβρίων μεταξύ μεμβράνης διαχείρισης ομβρίων και στρώσεων προστασίας, που κρατά τη θερμομόνωση πάντα στεγνή, εξασφαλίζεται σταθερή ενεργειακή απόδοση τους χειμερινούς μήνες. Παράλληλα τους καλοκαιρινούς μήνες, το κανάλι παρέχει σκίαση και δροσισμό προσφέροντας επιπρόσθετη μετατόπιση του χρόνου εισβολής του θερμοκρασιακού κύματος στο εσωτερικό του κτιρίου.

Η θερμομόνωση, ευρισκόμενη άνωθεν της στεγανοποιητικής στρώσης επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής της, καθώς την προστατεύει από ακραίες περιβαλλοντικές επιδράσεις, όπως θερμοκρασιακές διακυμάνσεις (παγετό-καύσωνα) και φυσικές επιδράσεις (βροχή, χιόνι, ρίπους και ηλιακή ακτινοβολία), ενώ σε συνδυασμό με τις στρώσεις προστασίας, η στεγανοποίηση δεν κινδυνεύει από μηχανικές καταπονήσεις και διατρήσεις. Σε συνδυασμό με στρώσεις διαχείρισης υγρομετρικού φορτίου, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής όλων των τύπων στεγανοποιητικών στρώσεων (θερμοπλαστικές μεμβράνες, ασφαλτικές μεμβράνες, υγρές μεμβράνες). Δίνεται η δυνατότητα κατασκευής πλήθος αρχιτεκτονικών επιλογών τελειώματος για βατά, μη βατά και φυτεμένα δώματα και αποτελεί ιδανική λύση όταν υπάρχουν απαιτήσεις υψηλών μηχανικών αντοχών (π.χ. τοποθέτηση κρασπέδων φωτοβολταϊκών, στάθμευση αυτοκινήτων κ.α.). Τέλος, εάν και όποτε χρειαστεί, είναι εφικτός ο έλεγχος και η επισκευή της στεγανοποίησης, απλά μετακινώντας τις επάνω στρώσεις και επανατοποθετώντας τες πίσω μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης, χωρίς να απαιτείται χρήση άλλων υλικών.