Αντεστραμμένο μη Βατό Δώμα με εξηλασμένη πολυστερίνη

 

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου

 1. Τελικό επίχρισμα
 2. Οπλισμένη βασική στρώση επιχρίσματος
 3. Βύσμα μηχανικής στερέωσης
 4. FIBRANxps CAP
 5. FIBRANxps ETICS GF
 6. Κονίαμα επικόλλησης
 7. Στέψη
 8. Μηχανική στερέωση με ελαστική σφράγιση
 1. Στεγανοποητική στρώση
 2. Ειδικό τεμάχιο γωνίας FIBRANxps
 3. Χαλίκι
 4. Τρισδιάστατη γεωσυνθετική μεμβράνη Q DRAIN C20 65 10F
 5. FIBRANskin SEAL
 6. FIBRANxps 300L
 7. Κονιόδεμα κλίσεων
 8. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος