Αντεστραμμένο Βατό Δώμα

Τα δώματα αποτελούν σημαντικό αισθητικό και λειτουργικό μέρος των κτηρίων καθώς με μια βατή επίπεδη οροφή, αποκτάται επιπλέον εξωτερικός χώρος για χρήση στον τελευταίο όροφο, και έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τόποι χαλάρωσης και ψυχαγωγίας.

Ειδικά σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές, τα κτίρια με πρόσθετη επιφάνεια στο δώμα γίνονται γρήγορα όλο και πιο ελκυστικά και πολύτιμα. Σημαντικό όφελος που προκύπτει από το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός βατού αντεστραμμένου δώματος είναι η επέκταση της αναμενόμενης διάρκειας ζωής της στεγανοποίησης, καθώς ένα παχύ στρώμα θερμομόνωσης την προστατεύει από τη γήρανση που προκαλούν οι έντονες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, ενώ η επίστρωση με πλάκες πεζοδρομίου εξασφαλίζει προστασία έναντι μηχανικών καταπονήσεων και διατρήσεων. Για τη συντήρηση της στεγανοποιητικής στρώσης είναι εφικτή ανά πάσα στιγμή η μετακίνηση των υπερκείμενων στρώσεων και η επανατοποθέτηση τους μετά την ολοκλήρωσή της. Παράλληλα σε επίπεδο αρχιτεκτονικών επιλογών η τελική βατή στρώση μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί με άλλη, προσφέροντας έτσι ατελείωτες δυνατότητες για διαφορετική χρήση της ταράτσας.