Αντεστραμμένο Δώμα

Τα δώματα δεν προσφέρουν μόνο προστασία από τις καιρικές συνθήκες, αλλά αποτελούν σημαντικό αισθητικό και λειτουργικό μέρος των κτηρίων. Όση ιδιαίτερη γοητεία έχουν οι κεραμοσκεπές τόσο ελκυστικές είναι και οι επίπεδες ανοιχτές επιφάνειες, των δωμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χαλάρωση, ψυχαγωγία ή την εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού.
Σ’ αυτές μπορούμε, στη μέση των μεγαλουπόλεων, να δημιουργήσουμε έναν αληθινό κήπο και να τις εκμεταλλευτούμε ως χώρο αναψυχής, αλλά ακόμα και για τη στάθμευση οχημάτων!

Η κατασκευαστική μέθοδος του αντεστραμμένου δώματος παρουσιάζει πολλαπλά οφέλη, καθώς καθιστά την επιφάνεια του δώματος πλήρως επισκέψιμη με δυνατότητα για διαφορετικές χρήσεις.
Ravna-streha

Συστήματα Αντεστραμμένου Δώματος