Αντεστραμμένο Βατό Δώμα

Τα δώματα δεν προσφέρουν μόνο προστασία από τις καιρικές συνθήκες, αλλά αποτελούν σημαντικό αισθητικό και λειτουργικό μέρος των κτηρίων. Όση ιδιαίτερη γοητεία έχουν οι κεραμοσκεπές τόσο ελκυστικές είναι και οι επίπεδες ανοιχτές επιφάνειες των δωμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χαλάρωση , ψυχαγωγία ή την εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού.

Η κατασκευαστική μέθοδος του αντεστραμμένου δώματος παρουσιάζει πολλαπλά οφέλη, καθώς καθιστά την επιφάνεια του δώματος πλήρως επισκέψιμη με δυνατότητα για διαφορετικές χρήσεις.

Τα εξαιρετικά πλεονεκτήματα του βατού αντεστραμμένου δώματος

Το αντεστραμμένο δώμα προσφέρει στο χρήστη ή στον επενδυτή τη δυνατότητα να αποκτά επιπλέον ωφέλιμη επιφάνεια, προσθέτοντας αξία στο κτήριο του. Το κέρδος που προκύπτει είναι διπλό. Εκτός από την επιπλέον ωφέλιμη βατή επιφάνεια, η δομή του αντεστραμμένου δώματος εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην στεγανοποιητική μεμβράνη και συνεπώς μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην κατασκευή. Το αντεστραμμένο δώμα απαιτεί θερμομονωτικό υλικό που να διατηρεί τις ιδιότητες του ακόμα και σε περιβάλλον αυξημένης υγρασίας. Στα συστήματα αντεστραμμένων δωμάτων χρησιμοποιείται θερμομόνωση από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS), η οποία με την κλειστή δομή των κυψελίδων της εξασφαλίζει τέλεια θερμική προστασία σε οποιεσδήποτε κλιματικές συνθήκες.

  1. Ανθεκτικότητα του δώματος: Η ανθεκτικότητα της κατασκευής του αντεστραμμένου δώματος εξασφαλίζεται με την χρήση στεγανοποιητικής μεμβράνης, η οποία τοποθετημένη επί της στρώσης κλίσεων κάτω από την εξηλασμένη πολυστερίνη, προστατεύεται τόσο από θερμικές και μηχανικές καταπονήσεις όσο και από την υπεριώδη ακτινοβολία.
  2. Μόνιμη θερμική προστασία: Η θερμομόνωση από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS), με τη χρήση μεμβράνης διαχείρισης ομβρίων από αυτή, παραμένει πάντα στεγνή και προστατεύει το κτήριο μόνιμα από το κρύο και την ζέστη ακόμα και σε περιβάλλον αυξημένης υγρασίας.
  3. Πρόσβαση:Η εξηλασμένη πολυστερίνη είναι θερμομονωτικό υλικό με υψηλές μηχανικές αντοχές, που επιτρέπει την χρήση της επιφάνειας ως βατό δάπεδο.
  4. Απλή κατασκευή:Η κατασκευή του αντεστραμμένου δώματος πάνω από τη στεγανοποίηση γίνεται με απλή τοποθέτηση χωρίς συγκόλληση των θερμομονωτικών πλακών και λοιπών δομικών υλικών.
  5. Εύκολη συντήρηση: Η ελεύθερη εναπόθεση των υλικών επιτρέπει την εύκολη μετακίνηση και επανατοποθέτηση τους σε περίπτωση επιθυμίας ελέγχου της στεγανοποίησης
  6. Ποιότητα διαβίωσης: Τα βατά αντεστραμμένα δώματα δίνουν τη δυνατότητα εκμετάλλευσης ενός ακόμη χώρου από του ιδιοκτήτες τους.
  7. Περιβάλλον: Τα βατά αντεστραμμένα δώματα με εξηλασμένη πολυστερίνη μπορούν να γίνουν και φυτεμένα δώματα προσθέτοντας στο περιβάλλον των μεγαλουπόλεων κομμάτι από τη φύση
  8. Κόστος: Η ταχύτητα και η ευκολία κατασκευής του αντεστραμμένου δώματος, καθώς και η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των υλικών επικάλυψης, εξασφαλίζουν την οικονομικότερη δυνατή κατασκευή τόσο για τον επενδυτή, όσο και για τον κατασκευαστή.

Στηθαίο βατού αντεστραμμένου δώματος με XPS

Download pdf

Στηθαίο μη βατού αντεστραμμένου δώματος με XPS

Download pdf

Στηθαίο βατού αντεστραμμένου δώματος με XPS και υδρορροή

Download pdf

Στηθαίο βατού αντεστραμμένου δώματος με XPS και κιγκλίδωμα

Download pdf