Μόνωση δαπέδου υπογείου με εσχάρα πεδιλοδοκών- Εξωτερικά

Πλεονεκτήματα

 

Η μόνωση δαπέδου υπογείου με εσχάρα πεδιλοδοκών προσφέρει:

  • θερμομόνωση
  • στεγανωποίηση και
  • προστασία του σκυροδέματος έναντι διαβρωτικών παραγόντων του υπεδάφους

Κύρια συστήματα και προϊόντα


  • FIBRANxps 300: Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης με περιμετρική πατούρα
  • FIBRANxps 400: Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης με περιμετρική πατούρα
  • FIBRANxps 500: Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης με περιμετρική πατούρα
  • FIBRANxps 700: Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης με περιμετρική πατούρα
  • SOLAR DOUBLE SELF ADHESIVE P Αυτοκόλλητη διπλής όψης ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη