Μόνωση δαπέδου υπογείου γενικής κοιτόστρωσης - Εξωτερικά

Πλεονεκτήματα


Η μόνωση δαπέδου υπογείου γενικής κοιτόστρωσης προσφέρει:

  • θερμομόνωση με εξάλειψη των θερμογεφυρών
  • προστασία του σκυροδέματος έναντι διαβρωτικών παραγόντων του υπεδάφους
  • αντισεισμική προστασία
Συνιστάται για χαμηλά κτίρια μέχρι δυο ορόφους και για μεγάλες απαιτήσεις θερμομόνωσης και στεγανοποίησης σε περιοχές με σεισμική δραστηριότητα.

Κύρια συστήματα και προϊόντα


  • FIBRANxps 300: Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης με περιμετρική πατούρα
  • FIBRANxps 400: Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης με περιμετρική πατούρα
  • FIBRANxps 500: Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης με περιμετρική πατούρα
  • FIBRANxps 700: Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης με περιμετρική πατούρα
  • SOLAR DOUBLE SELF ADHESIVE P Αυτοκόλλητη διπλής όψης ελαστομερής ασφαλτική μεμβράνη