Μόνωση οροφής με σύστημα ξηράς δόμησης (ψευδοροφή)

Η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα τοποθέτησης της θερμομόνωσης πλακών πετροβάμβακα στο εσωτερικό μιας ψευδοροφής κατασκευασμένης με σύστημα ξηράς δόμησης από γυψοσανίδα, ή ινογυψοσανίδα εξωτερικής χρήσης. Ανάλογα την επιλογή του συστήματος μπορεί παράλληλα με την θερμομόνωση να επιτευχθεί σημαντική πυραντίσταση έως EI 120 λεπτά και ηχομόνωση.

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου

 1. Γυψοσανίδα τύπου A /H2 /DF /DFH2 /SOUND COMFROT EXTRA DF
 2. Premium Profile CD 60/0,6 mm
 3. Premium Profile CD 27/0,6 mm
 4. Αφρώδης ηχομονωτική ταινία
 5. Ταινία αρμών
 6. Στόκος αρμολόγησης
 7. Αιχμηρή βίδα 
  1. ΤΝ 3,5 x 25 mm
  2. TN 3,5 x 35 mm 
 1. Νάυλον ή μεταλλικό μεταλλικό εκτονούμενο βύσμα
 2. Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα LB, TEX 4,2 x 13 mm
 3. Άμεση ανάρτηση Π
 4. FIBRANgeo B-570
 5. Συνδετήρας Π
 6. Ανάρτηση