Μόνωση οροφής με σύστημα ξηράς δόμησης (ψευδοροφή)

Πλεονεκτήματα

Η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα τοποθέτησης της θερμομόνωσης πλακών πετροβάμβακα στο εσωτερικό μιας ψευδοροφής κατασκευασμένης με σύστημα ξηράς δόμησης από γυψοσανίδα, ή ινογυψοσανίδα εξωτερικής χρήσης. Ανάλογα την επιλογή του συστήματος μπορεί παράλληλα με την θερμομόνωση να επιτευχθεί σημαντική πυραντίσταση έως EI 120 λεπτά και ηχομόνωση.

Συνιστάται σε οροφές πιλοτής.