Μόνωση οροφής με σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης (ΜW)

Πλεονεκτήματα

Το σύστημα παράλληλα με τη θερμομόνωση προσφέρει πυροπροστασία, ηχομόνωση, υψηλή διαπνοή και αφύγρανση των δομικών στοιχείων που επιδρούν στη βελτίωση της εσωτερικής θερμικής άνεσης και στον περιορισμό προβλημάτων κτηριακής παθολογίας (ενανθράκωση σκυροδέματος, γαλβανική οξείδωση χάλυβα, χαμηλή θερμική αντίσταση υγρών υλικών, ανάπτυξη μούχλας κ.α.).

Επιπλέον, η υψηλή θερμική αδράνεια που παρέχει ο πετροβάμβακας στο δομικό στοιχείο, επιδρά στην βελτίωση της θερμικής προστασίας το καλοκαίρι, με καθυστέρηση στην εισβολή του θερμοκρασιακού κύματος στον εσωτερικό χώρο.

Τέλος, η ανοικτή δομή του υλικού σε συνδυασμό με την χαμηλή θερμική διαχυτότητα εξασφαλίζουν μοναδική διαστατική σταθερότητα, που οδηγεί σε αναμενόμενη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των επιχρισμάτων και μικρότερες απαιτήσεις συντήρησης. Συνιστάται ιδιαίτερα σε οροφές πιλοτής, χώρων στάθμευσης, αποθηκών, και βιομηχανικών χώρων, για λόγους πυροπροστασίας και ηχομόνωσης.