Μόνωση οροφής με σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης (ΜW)

Το σύστημα παράλληλα με τη θερμομόνωση προσφέρει πυροπροστασία, ηχομόνωση, υψηλή διαπνοή και αφύγρανση των δομικών στοιχείων που επιδρούν στη βελτίωση της εσωτερικής θερμικής άνεσης και στον περιορισμό προβλημάτων κτηριακής παθολογίας (ενανθράκωση σκυροδέματος, γαλβανική οξείδωση χάλυβα, χαμηλή θερμική αντίσταση υγρών υλικών, ανάπτυξη μούχλας κ.α.).

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου

 1. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος
 2. Εξισωτικό γαρμπιλόδεμα
 3. Παρκέτο ή μάρμαρο ή πλακάκι
 4. Σοβατεπί και σφραγιστική μαστίχη
 5. Εσωτερικό επίχρισμα
 6. Εξωτερική τοιχοποιία
 7. Νεροσταλάκτης
 1. Γωνιόκρανο
 2. Κονίαμα επικόλλησης
 3. FIBRANgeo BP-ETICSplus 
 4. Βύσμα μηχανικής στερέωσης
 5. FIBRANgeo CAP
 6. Οπλισμένη βασική στρώση επιχρίσματος
 7. Τελικό επίχρισμα