Στοιχεία σκυροδέματος

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου:

  1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
  2. ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
  3. FIBRANxps ETICS
  4. ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
  5. ΒΥΣΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ