Αεριζόμενη πρόσοψη σε μεταλλικό σκελετό FIBRAN CEMNEXT EF mw

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου

  1. Εξωτερική Τοιχοποιία
  2. Μεταλλικός σκελετός
  3. Τσιμεντοσανίδα FIBRAN CEMNEXT
  4. FIBRANgeo B-570 YM
  5. Υαλοταινία CEMNEXT Tape (σε στρώση κονιάματος FIBRANgyps NEXT COAT)
  6. Υαλόπλεγμα NEXT MESH ETAG 004 (εγκιβωτισμένο σε στρώση κονιάματος FIBRANgyps NEXT COAT)
  7. Κονίαμα εξομάλυνσης FIBRANgyps NEXT COAT και προϊόν φινιρίσματος

Πιστοποίηση Συστήματος 

ΕΤΑ (αρ. 22/0284)

Τεχνική Προδιαγραφή