Εσωτερική επένδυση τοίχου με σύστημα ξηράς δόμησης (MW)

Η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα τοποθέτησης θερμομόνωσης πλακών πετροβάμβακα στην εσωτερική πλευρά της τοιχοποιίας και επενδύεται με σύστημα ξηράς δόμησης από διπλή γυψοσανίδα δίνοντας την δυνατότητα, παράλληλα με την θερμομόνωση, να επιτευχθεί σημαντική πυραντίσταση, ηχομόνωση και υψηλή θερμική άνεση.

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου

 1. Τελικό εξωτερικό επίχρισμα
 2. Εξωτερική τοιχοποιία
 3. Εσωτερικό επίχρισμα
 4. FIBRANskin VENT ή VENT SILVER
 5. FIBRANgeo B-001
 6. Μεταλλικός σκελετός
 7. FIBRANgeo B-050/ B-570/ B-001
 8. FIBRANskin SMART
 9. Γυψοσανίδα τύπου A/H2/DF/DFH2
 10. Τελικό επίχρισμα
 1. Αιχμηρή βίδα ΤΝ 3,5x30 mm
 2. Αιχμηρή βίδα ΤΝ 3,5x40 mm
 3. Νάυλον/μεταλλικό εντονούμενο βύσμα
 4. Παρκέτο ή μάρμαρο ή πλακάκι
 5. FIBRANskin AQUASTOP
 6. Εξισωτικό γαρμπιλόδεμα
 7. FIBRANskin SEAL
 8. FIBRANgeo B-051 ή BP-30 ή
  BP-50 ή BP-70 
 9. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος