Σύνθετο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Τοίχου και Πιλοτής με Πετροβάμβακα FIBRANgeo

Η θερμοπρόσοψη παράλληλα με τη θερμομόνωση προσφέρει πυροπροστασία, ηχομόνωση, υψηλή διαπνοή και αφύγρανση των δομικών στοιχείων που επιδρούν στη βελτίωση της εσωτερικής θερμικής άνεσης και στον περιορισμό προβλημάτων κτηριακής παθολογίας.

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου

  1. Εσωτερικό επίχρισμα
  2. Εξωτερική τοιχοποιία 
  3. Κονίαμα επικόλλησης
  4. FIBRANgeo BP-ETICSplus
  5. Βύσμα μηχανικής στερέωσης
  6. FIBRANgeo CAP
  7. Οπλισμένη βασική στρώση επιχρίσματος
  8. Τελικό Επίχρισμα
  9. FIBRANxps ETICS GF