Σύνθετο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Τοίχου με Εξηλασμένη Πολυστερίνη

Το σύστημα συνεισφέρει στη συνδυαστική επίλυση του προβλήματος της ενεργειακής και αντισεισμικής αναβάθμισης, λειτουργώντας ως ενεργειακό και δομοστατικό κέλυφος προστασίας της τοιχοπλήρωσης κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος, καθώς εκτός από την ισχυρή θερμομόνωση αυξάνει τις μηχανικές αντοχές της τοιχοποιίας πλήρωσης κατά περίπου 40%.

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου

  1. Εσωτερικό επίχρισμα
  2. Εξωτερική Τοιχοποιία
  3. Κονίαμα επικόλλησης
  4. FIBRANxps ETICS GF
  5. Βύσμα μηχανικής στερέωσης
  6. FIBRANxps CAP
  7. Οπλισμένη βασική στρώση επιχρίσματος
  8. Τελικό επίχρισμα