Μόνωση δαπέδου μεταξύ ορόφων με την υγρή μέθοδο

Η μόνωση δαπέδου μεταξύ ορόφων με την υγρή μέθοδο (MW) παράλληλα με τη θερμομόνωση προσφέρει αύξηση της ηχομόνωσης τόσο έναντι του στερεόφερτου όσο και του αερόφερτου θορύβου εντός του κτιρίου.

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου

 

 1. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος
 2. FIBRANgeo B-051 / BP-30 / BP-50 / BP-70
 3. FIBRANskin SMART
 4. Εξισωτικό γαρμπιλόδεμα
 5. FIBRANskin AQUASTOP
 6. Παρκέτο ή μάρμαρο ή πλακάκι
 7. Σοβατεπί
 8. Εξωτερικό επίχρισμα
 9. Εξωτερική τοιχοποιία 
 10. Κονίαμα επικόλλησης
 1. FIBRANgeo BP-ETICS
 2. Βύσμα μηχανικής στερέωσης
 3. FIBRANgeo CAP
 4. Οπλισμένη βασική στρώση επιχρίσματος
 5. Τελικό επίχρισμα
 6. FIBRANxps ETICS GF
 7. Στεγανοποιητική στρώση
 8. Ειδικό τεμάχιο γωνίας FIBRANxps
 9. Σφραγιστική μαστίχη
 10. Κεραμικά πλακίδια ή μάρμαρο
 11. FIBRANxps 300