Μόνωση δαπέδου μεταξύ ορόφων με την ξηρά μέθοδο

Η μόνωση δαπέδου μεταξύ ορόφων με την ξηρά μέθοδο παράλληλα με τη θερμομόνωση προσφέρει αύξηση της ηχομόνωσης προερχόμενη από τον εξωτερικό χώρο και περιορισμό στη μεταφορά στερεόφερτου θορύβου εντός του κτιρίου.

Σύνθεση Δομικού Στοιχείου 

 1. Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος
 2. FIBRANgeo B-051 / BP-30 / BP-50 / BP-70
 3. OSB ή MDF ή στρώσεις ινογυψοσανίδας
 4. FIBRANskin AQUASTOP
 5. Παρκέτο, μάρμαρο ή πλακάκι
 6. Σοβατεπί
 7. Εσωτερικό επίχρισμα
 8. Εξωτερική τοιχοποιία
 9. FIBRANgeo BP-ETICS
 1. Βύσμα μηχανικής στερέωσης
 2. FIBRANgeo CAP
 3. Τελικό επίχρισμα
 4. FIBRANxps ETICS GF
 5. Στεγανοποιητική στρώση
 6. Ειδικό τεμάχιο FIBRANxps
 7. Εξισωτικό γαρμπιλόδεμα
 8. FIBRANskin SMART
 9. FIBRANxps 300-L